15/09/2023

Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm tham gia “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2023”

Thực hiện theo Kế hoạch số 423/KH-CĐTN ngày 12/09/2023 của Sâm lốc là gì tham gia “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2023”.

Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm (TTTS&TVVL) trường Cao đẳng Thái Nguyên phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Võ Nhai và các trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; THCS thị trấn Đình Cả; THCS Tràng Xá; THCS La Hiên; PTDTBT THCS Vũ Chấn; Đoàn các xã, thị trấn: Đình Cả, Tràng Xá, La Hiên, Vũ Chấn tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh THCS trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2023.

Thời gian tổ chức là 05 ngày tại 05 trường THCS trên địa bàn huyện Võ Nhai, cụ thể:

- Ngày 14/09/2023 tổ chức tại Trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm;

- Ngày 16/09/2023 tổ chức tại Trường THCS Tràng Xá;

- Ngày 18/09/2023 tổ chức tại Trường THCS thị trấn Đình Cả;

- Ngày 20/09/2023 tổ chức tại Trường THCS La Hiên ngày;

- Ngày 22/09/2023 tổ chức tại Trường PTDTBT THCS Vũ Chấn.

Với mục đích nâng cao nhận thực của xã hội, học sinh THCS về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phân luông học sinh sau tốt nghiệp THCS; định hướng cho học sinh có sự lựa chọn ngành, nghề phù hợp sức học, năng lực, sở trường, điều kiện hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội. Giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh tiếp cận sớm các thông tin liên quan đến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023; chính sách đối với người học, cơ hội việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng lao động…; để học sinh có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về nghề nghiệp ngay tại ngày hội.

TTTS&TVVL đã giới thiệu, quảng bá về Nhà trường, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh THCS, thông tin tuyển sinh, giới thiệu các ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm sau khi ra trường…. giúp học sinh lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày hội tại trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Cán bộ giáo viên và các em học sinh trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đ/c Lý Tuấn Anh - Giám đốc TTTS&TVVL tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Công ty cổ phần dịch vụ Ba Sao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu, cán bộ, giáo viên chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày hội tại trường PTDTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Các em học sinh trường THCS Tràng Xá biểu diễn văn nghề chào mừng.

Đ/c Lý Tuấn Anh - Giám đốc TTTS&TVVL tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường Tràng Xá.

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường THCS Tràng Xá.

Các đại biểu, cán bộ, giáo viên chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.