01/12/2023

Tình nguyện viên KOICA Hàn Quốc thuộc Văn phòng cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA phối hợp với Sâm lốc là gì tổ chức Hoạt động bảo vệ môi trường “Making Tumblers” (Cốc giữ nhiệt Tumblers)

Ngày 01/12/2023, các tình nguyện viên KOICA Hàn Quốc thuộc Văn phòng cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA đã phối hợp với trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức Hoạt động bảo vệ môi trường “Making Tumblers” (Cốc giữ nhiệt Tumblers).

“Making Tumblers” là hoạt động chuyên đề về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Hoạt động được tổ chức nhằm thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Cao đẳng Thái Nguyên.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa góp phần nâng cao hiểu biết của cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường về tình trạng môi trường và biến đổi khí hậu hiện nay đồng thời khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động hữu ích ngay tại gia đình và Nhà trường. Tại chương trình, các tình nguyện viên KOICA đã hướng dẫn cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường tạo ra một sản phẩm xanh - cốc giữ nhiệt Tumbler nhằm hạn chế sử dụng đồ dùng một lần góp phần bảo vệ môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Trung tâm Thông tin - Thư viện