11/03/2022

Phân công nhiệm vụ trong phòng Quản lý đào tạo

Ghi rõ nhiệm vụ từng cán bộ để liên hệ công tác

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

  1.  

Phạm Anh  Ngọc

Trưởng phòng

Chỉ đạo chung hoạt động phòng quản lý đào tạo, tổng hợp các khối lượng giờ giảng trong năm, xây dựng các kế hoạch học tập đào tạo nghề và văn hóa tại trường, dự thảo các quy chế về đào tạo, quản trị mục thông tin điện tử của phòng.

  1.  

Nguyễn Thị Thu  Hương

Phó phòng

Phụ trách tuyển sinh các lớp GDMN, Làm các báo cáo về hoạt động tuyển sinh theo quy định, Quản lý  hoạt động đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trường mầm non thực hành. Tham gia xây dựng dự thảo các quy chế liên quan đến hoạt động động đào tạo. Theo dõi hoạt động thực tập, thực tế của giảng viên, sinh viên.

  1.  

Đinh Thị Hồng  Liên

Phó phòng

Theo dõi hoạt động đào tạo GDMN, tiểu học xây dựng các kế hoạch học tập liên quan đến ngành GDMN, tiểu học. |Phối hợp với đơn vị khác trong công tác tuyển sinh ngành GDMN, tiểu học.

  1.  

Phạm Ngọc Huyền

Chuyên viên

Quản lý kết quả học tập, theo dõi kế hoạch đào tạo, sổ sách và giải quyết các công việc nghiệm vụ chuyên môn liên quan đến K40, K42 trung cấp

  1.  

Nguyễn Thị Phương  Liên

Chuyên viên

Quản lý kết quả học tập, theo dõi kế hoạch đào tạo, sổ sách và giải quyết các công việc nghiệm vụ chuyên môn liên quan đến K17, K18 Cao đẳng, công tác văn thư, lưu trữ của phòng QLDT

  1.  

Phạm Nguyệt Linh

Chuyên viên

Quản lý kết quả học tập, theo dõi kế hoạch đào tạo, sổ sách và giải quyết các công việc nghiệm vụ chuyên môn liên quan đến K16 Cao đẳng, các lớp Tiếng Việt cho sinh viên quốc tế. Theo dõi mạng học lại, học cải thiện, kế hoạch thi. Theo dõi hoạt động thực tế của giáo viên, giảng viên.

  1.  

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

Quản lý kết quả học tập, theo dõi kế hoạch đào tạo, sổ sách và giải quyết các công việc nghiệm vụ chuyên môn liên quan đến, K41 trung cấp, theo dõi hoạt động GDTX, làm báo cáo, hợp đồng giảng dạy, thanh toán liên quan đến hệ GDTX và thỉnh giảng. Nhập dữ liệu học sinh thi tốt nghiệp THPT

  1.  

Phạm Thị  Phượng

Chuyên viên

Quản lý kết quả học tập, theo dõi kế hoạch đào tạo, sổ sách và giải quyết các công việc nghiệm vụ chuyên môn liên quan đến các lớp Giáo dục mầm non và tiểu, K16,K17,K18 Cao đẳng