15/03/2022

Lịch sử phát triển và thành tích phòng Quản lý đào tạo

 

1. Sơ lược lịch sử

Năm 1978, cùng với quá trình ra đời của Trường Trung cấp Kinh tế Bắc Thái, phòng Giáo vụ được thành lập với chức năng làm công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý học sinh trong Nhà trường, do cố nhà giáo Nguyễn Công Giáo làm Trưởng phòng. Đến năm 2003, phòng Giáo vụ được thành lập lại theo Quyết định số 96/QĐ-KT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế Thái Nguyên. Sau đó, Trường được nâng cấp, đổi tên trường thành trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên. Năm 2012, bộ phận quản lý đào tạo được tách ra và đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo theo Quyết định số 426/QĐ-CĐKTTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên. Tháng 3 năm 2021, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đổi tên thành trường Cao đẳng Thái Nguyên.

2. Lãnh đạo phòng quản lý đào tạo qua các thời kỳ

Đồng chí Đào Thị Phóng là Trưởng phòng Đào tạo giai đoạn 2003 - 2010;

Đồng chí Trương Thị Minh Huệ là Trưởng phòng Quản lý đào tạo giai đoạn 2010 – 2017;

Từ năm 2017 đến nay, đồng chí Phạm Anh Ngọc là Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của cán bộ quản lý và nhân viên trong phòng, Phòng Quản lý đào tạo đã thực hiện tốt và có kết quả cao các nhiệm vụ được Nhà trường phân công.

3.  Những thành tích đạt được từ năm 2003 đến nay

  - Từ năm học 2003 -2004 đến năm học 2013 - 2014, phòng Quản lý đào tạo liên tục 10 năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

- Năm học 2003-2004, phòng Quản lý đào tạo được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Năm học 2005-2006, phòng Quản lý đào tạo được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Năm học 2009-2010, phòng Quản lý đào tạo được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Năm học 2010-2011, phòng Quản lý đào tạo được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

- Năm học 2012-2013, phòng Quản lý đào tạo được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018, phòng Quản lý đào tạo 2  năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

- Năm học 2017 – 2018, phòng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên

- Năm học 2019- 2020, phòng đạt tập thể lao động xuất sắc

- Năm học 2020- 2021, phòng đạt tập thể lao động tiên tiến

- Năm học 2020- 2021, phòng đạt tập thể lao động xuất sắc, được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên