21/03/2024

Hội giảng Nhà giáo cấp trường năm học 2023 - 2024

Ngày 21/03/2024. Trường Cao đẳng Thái Nguyên đã tổ chức Hội giảng Nhà giáo cấp trường năm học 2023 - 2024. Tham gia Hội giảng năm nay có 15 nhà giáo đến từ các khoa trong Nhà trường.

Hội giảng là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi của nhà trường, làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2024; tạo động lực cho Nhà giáo phấn đấu hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong Nhà trường. Đây cũng là dịp để khuyến khích, động viên tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy; đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo; là cơ sở để nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội giảng:

Trung tâm Thông - Thư viện