18/12/2014

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục - Về cơ sở vật chất

Đối với các cơ sở đào tạo nói chung và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên nói riêng, chất lượng đào tạo quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững. Ngoài các yếu tố như nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy thì yếu tố cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng đôí với sự nghiệp phát triển của một nhà trường.

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI

Phần 2: CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT)

2.1.         Mô tả thực trạng

Đối với các cơ sở đào tạo nói chung và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên nói riêng, chất lượng đào tạo quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững. Ngoài các yếu tố như nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy thì yếu tố cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng đôí với sự nghiệp phát triển của một nhà trường.

          Có thể nói cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên hiện nay đã đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học và cán bộ giảng viên. Hệ thống cơ sở vật chất như: Giảng đường, thư viện, ký túc xá, nhà thi đấu đa năng, phòng thực hành tin học, phòng giao dịch chứng khoán ảo, mô hình ngân hàng ảo, trung tâm ngoại ngữ,  trạm y tế, bếp ăn… đều được trang bị hiện đại.  Hầu hết các phòng học đều được lắp đặt đầy đủ các thiết bị trình chiếu và âm thanh đảm bảo cho quá trình dạy và học. Trung tâm Thông tin - Thư viện  với 500 giáo trình và tài liệu tham khảo, 50 máy tính không chỉ là nơi tra cứu thông tin mà còn là nơi giải trí, với những sản phẩn dịch vụ thông tin đa dạng, thỏa mãn nhu cầu học tập  ngày càng cao  của người học. Trạm y tế  đáp  ứng  được 20 giường bệnh, nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của sinh viên và cán bộ giáo viên trong trường. Kí túc xá với 451 phòng ở đã giải quyết được phần lớn nhu cầu sinh hoạt tại trường của sinh viên. Ngoài ra, hệ thống bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hệ thống vui chơi, giải trí  như : Nhà  thi  đấu  đa năng , sân bóng đá, bóng chuyền… được xây dựng hiện đại, không chỉ phục vụ cho nhu cầu giải trí của cán bộ giáo viên mà còn đáp ứng được các yêu cầu trong thi đấu ( ,).

2. 2.Những điểm mạnh, những tồn tại

2.2.1. Những điểm mạnh

          Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng và kiện toàn cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu học tập  ngày càng cao của cán bộ giảng viên và người học.

          Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng và trang bị tương đối đồng bộ và hiện đại.

          Các trang thiết bị dạy học ngày càng được hiện đại hoá, phù hợp với chủ trương đổi mới phương pháp dạy  -  học, hướng tới phục vụ người học.

          Hệ thống phòng thực hành nghiệp vụ, chuyên ngành  được xây dựng phù hợp,  hiện đại, đúng với mô hình thực tế, đảm bảo cho quá trình thực tập có sự hướng dẫn của giáo viên đảm bảo chất lượng và gắn liền với thực tế.

2.2.2. Những tồn tại

          Mặc dù hệ thống cơ sở vật chất được trang bị tương đối đồng bộ và hiện đại song vẫn tồn tại những mặt hạn chế như: Việc bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng kịp thời; quá trình khai thác các trang thiết bị dạy và học còn chưa đạt hiệu quả cao.

2.3.Kế hoạch cải tiến chất lượng

Kiện toàn và đồng bộ hoá cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học theo hướng hiện đại hoá.

       Khai thác triệt để và có hiệu quả hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

       Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bi dạy học kịp thời, hợp lý.

       Tiếp tục xây dựng kế hoạch bổ sung, trang bị trang thiết bị cho thực hành, thực tập.