18/12/2014

Ba công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục - Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên được thành lập từ năm 1978. Qua gần 36 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường có tổng số 270 CBVC, trong đó có 168 giảng viên (chiếm 62,22% trong tổng số CBVC của nhà trường): Trình độ Tiến sĩ có 06 người, chiếm 0,36 % ; trình độ thạc sỹ là 98 người chiếm 58,33% (Chi tiết xem tại biểu 23 ). Ngoài lực lượng cán bộ giảng dạy cơ hữu, trường còn có một lực lượng đông đảo cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm và thỉnh giảng có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ hiện đang công tác tại các các trường Đại học đóng trên địa bàn. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ cao của trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Phần 2: CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN)

2.1. Mô tả thực trạng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên được thành lập từ năm 1978. Qua gần 36 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường có tổng số 270 CBVC, trong đó có 168 giảng viên (chiếm 62,22% trong tổng số CBVC của nhà trường):  Trình độ Tiến sĩ có 06 người, chiếm 0,36 % ; trình độ thạc sỹ là 98 người chiếm 58,33% . Ngoài lực lượng cán bộ giảng dạy cơ hữu, trường còn có một lực lượng đông đảo cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm và thỉnh giảng có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ hiện đang công tác tại các các trường Đại học đóng trên địa bàn. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ cao của trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong thời điểm hiện tại và trong tương lai.

2.2. Những điểm mạnh, những điểm tồn tại

* Những điểm mạnh

            Nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng dạy trình độ cao, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết với nghề nghiệp. Đặc biệt đội ngũ giảng viên ngày càng trẻ hoá, có tinh thần học tập, tự học tập và nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới.

            Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ ngoại ngữ tốt tương đối cao.  Đây là lợi thế lớn trong việc tiếp cận các kinh nghiệm của thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

            Lực lượng cán bộ giảng dạy của trường được đào tạo với đa dạng các ngành nghề và chuyên môn khác nhau, là lợi thế quan trọng của cán bộ giáo viên nhà trường đối với việc tiếp cận các đề tài, dự án thuộc đa lĩnh vực, nhằm bổ sung và không ngừng cập nhật kiến thức thực tế phục vụ công tác giảng dạy.

           

            Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường có trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần độc lập tự chủ, trung thành với lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Có ý chí, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vì mục tiêu xây dựng và phát triển Nhà trường góp phần chung vào công cuộc đổi mới của đất nước.

* Những điểm tồn tại

Số lượng cán bộ có trình độ Tiến sỹ tập  trung ở một số ngành như: Quản trị kinh doanh, quản lý giáo dục; một số ngành, chuyên ngành mới còn ít cán bộ có trình độ cao, được đào tạo đúng chuyên ngành như: Kế toán, Tài chính, Công nghệ thông tin, Luật.

Đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên với trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đồng đều, cơ cấu đội ngũ cán bộ còn chưa thực sự cân đối, hợp lý. Chất lượng đội ngũ cán bộ cần tiếp tục được nâng cao để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

2.3. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Tiếp tục rà soát và ưu tiên xét tuyển những cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm, có trình độ cao, được đào tạo bài bản tại những cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.

Các ngành/chuyên ngành cần tập trung đào tạo và bổ sung cán bộ giảng dạy có trình độ cao bao gồm:

            + Khoa Kế toán: Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp; chuyên ngành Kế toán Nhà nước; Chuyên ngành Kế toán Tổng hợp.

+ Khoa Tài chính: Chuyên ngành Tài chính công; chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng.

+ Khoa Luật: Chuyên ngành Dịch vụ Pháp lý.

Tiếp tục rà soát và cử đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các giảng viên, CBCNVC phù hợp với công việc đang đảm nhiệm.

Nhà trường dự kiến đến hết năm 2015 số lượng cán bộ đăng ký đi nghiên cứu sinh là 39 người.

Nhà trường luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục cho nên các đơn vị cần có kế hoạch ổn định lâu dài, tránh tình trạng ồ ạt dẫn tới việc một số đơn vị quá tải về khối lượng công việc được giao.

Nhà trường chỉ cử những cán bộ đi đào tạo theo đúng quy hoạch của nhà trường. Các cán bộ được cử đi đào tạo phải học đúng các chuyên ngành đang giảng dạy. Nếu các cá nhân học các chuyên ngành không thuộc phạm vi quy hoạch của trường thì sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, khi về không được phân công công tác chuyên môn tại khoa hay bộ môn cũ.

Hàng năm các cán bộ được cử đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ (kể cả trong nước và nước ngoài) đều phải báo cáo và có xác nhận từ bộ môn, khoa chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo. Nhà trường chỉ ra quyết định cử đi học khi có xác nhận của đơn vị và cam kết của các cá nhân được đi đào tạo đúng chuyên môn theo quy  hoạch.

Các cán bộ trong diện quy hoạch đào tạo nếu không thực hiện đúng nhiệm vụ đi đào tạo hoặc không hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo thì sẽ bị trừ thi đua, xem xét lại trong việc nâng lương sớm.

Hàng năm các đơn vị sẽ rà soát lại kế hoạch đào tạo của đơn vị mình để trình Nhà trường có biện pháp điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời.

Bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên; các chính sách khuyến khích người tài tham gia đóng góp xây dựng phát triển Nhà trường, phấn đấu đến năm 2016 sẽ nâng cấp lên trường Đại học của tỉnh Thái Nguyên. 

TRƯỞNG NHÓM 4

THƯ KÝ TỔNG HỢP

TS. Phạm Chí Cường

ThS. Lê Thị Kim Hưng